Etkinlik Tarihi

16 – 17 Mayıs 2019

Etkinlik Yeri

Boğaziçi Üniversitesi, Bebek/İstanbul

l

Ön Kayıt

Katılım formunu indirim

KONFERANSIN AMACI

Uluslararası Geosentetikler Derneği-Türkiye Şubesi tarafından düzenlenen Sekizinci Ulusal Geosentetikler Konferansı, geotekstil, geogrid, geomembran ve geokomposit ürünleri kapsayan geosentetikler ile ilgili konularda ülkemizde çalışan üretici, uygulayıcı ve bilim adamlarını bir araya getirerek bilgi ve deneyim birikiminin paylaşılmasını, karşılaşılan sorunların ve çözüm önerilerinin tartışılmasını amaçlamaktadır.

KONFERANS TARİHİ VE YERİ

Sekizinci Ulusal Geosentetikler Konferansı, 16-17 Mayıs 2019 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılacaktır.

KONFERANS PROGRAMI

Konferans programına aşağıdaki düğme aracılığıyla erişebilirsiniz.

DAVETLİ KONUŞMACILAR

DÜZENLEME KURULU

Ayşe EDİNÇLİLER (Başkan)

Erol GÜLER

Orkun AKKOL

Tuğba ESKİŞAR

Cem AKGÜNER

Erkan ERPOLAT

İlknur BOZBEY

Nejan HUVAJ

Elif CALLAN

Hakan ÖZÇELİK

Feyza ÇİNİCİOĞLU

Tolga ÖZER

Ozan DADAŞBİLGE

Hakkı ÖZHAN

Tonguç DEĞER

Macit TANYOL

BİLİM KURULU

Onur AKAY

Nejan HUVAJ

Sami AKBAŞ

Volkan KALPAKÇI

Cem AKGÜNER

Salih KESKİN

Orkun AKKOL

Bilal KORKMAZ

Cem AVCI

Sina KİZİROĞLU

Cavit ATALAR

Mustafa LAMAN

Ahmet AYDİLEK

Hakkı ÖZHAN

Gökhan BAYKAL

Ali Hakan ÖREN

Mehmet BERİLGEN

Vehbi ÖZAYDIN
İlknur BOZBEY Hakan ÖZÇELİK

Elif CALLAN

Tolga ÖZER

Elif ÇİÇEK

Onur PEKCAN

Özer ÇİNİCİOĞLU

Sedat SERT

İsmail ÇOKSAYAR

Aykut ŞENOL

Ozan DADAŞBİLGE

Macit TANYOL

Ayşe EDİNÇLİLER

Burak TANYU

Ümit ERDOĞAN

Serdal TERZİ

Tuğba ESKİŞAR

Azim YILDIZ

Murat HAMDERİ

Yüksel YILMAZ

KONFERANSA İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

KONFERANSA KATILIM

Sekizinci Ulusal Geosentetikler Konferansı’na katılmak için, katılım formunu doldurup “Başvuru Adresi” başlığında verilen e-posta adresine gönderebilirsiniz.

Konferansa bildiri/bildiriler ile katılmak isteyenler için konferans takvimi aşağıda verilmektedir. Bildiri metinleri 10 sayfayı geçmeyecek şekilde ve Yazım Klavuzuna uygun olarak hazırlanarak, bir orijinal, iki fotokopi kopya ve elektronik ortamda da Word dökümanı olarak aedinc@boun.edu.tr adresine gönderilecektir. Sunulacak bildirilerin firma veya marka reklamı içermemesine özen gösterilmelidir. Bildiri metinleri 10 sayfayı geçmemelidir. Sunulacak bildirilerin firma veya marka reklamı içermemesine özen gösterilmelidir.

ÖNEMLİ TARİHLER
 • 04.01.2019 Özet gönderimi için son gün
 • 19.02.2019 Kabul edilen özetlerin yazarlara bildirilmesi
 • 15.03.2019 Yazarların Bildirilerini Göndermesi
 • 01.04.2019 Hakemlerin görüşleri sonucu kabul edilen bildirilerin yazarlara bildirilmesi
 • 22.04.2019 Düzeltilmiş Bildiriler için son teslim tarihi.
 • 06.05.2019 Konferans sırasında sergiye katılacak firmalar için son başvuru tarihi ve indirimli kişisel kayıt için son gün.
KONFERANS KAYIT ÜCRETİ

Geosentetikler Konferansı kayıt ücreti 300 TL’dir. IGS üyeleri için kayıt ücreti 250 TL’dir. Öğrenciler için konferans kayıt ücreti 125 TL’dir. Kayıt ücretleri 2 Mayıs 2019 tarihine kadar Garanti Bankası, Boğaziçi Üniversitesi Şubesi (303) 629 99 13 Hesap veya TR93 0006 2000 3030 0006 2999 13 IBAN No’lu Uluslararası Geosentetikler Derneği-Türkiye Şubesi hesabına yatırılmalıdır. Bu tarihten sonra konferans katılım ücreti 400TL olarak ödenecektir.

BAŞVURU ADRESİ

Prof. Dr. Ayşe EDİNÇLİLER

Tel:  216 – 5163225

e-posta: aedinc@boun.edu.tr

BİLDİRİLER

Konferansa sunulacak bildiriler, geotekstil, geogrid, geomembran, geokompozit ve benzeri geosentetik malzemelerin önemli kullanım alanı bulduğu aşağıdaki konular ile ilgili olabilecektir.

 1. Ulaştırma Altyapıları (Yol, Demiryolu, Tünel, Köprü Kenar Ayakları ve Yaklaşım Dolguları)
 2. Çevre Koruma (Katı ve Sıvı Atık Depolama, Maden Atıkları)
 3. Yol Üstyapısı
 4. Hidrolik (Limanlar, Barajlar, Su Kanalları, Dere Islahları)
 5. Erozyon Kontrolü
 6. İstinat Yapıları (Donatılı Duvarlar ve Donatılı Şevler)
 7. Saha ve Zemin Drenajı
 8. Bina Uygulamaları (Yalıtım, Drenaj, Temel Güçlendirme)
 9. Zemin Islahı
 10. İmalat teknolojileri
 11. Sürdürülebilirlik
YAZIM KILAVUZU

Yazım kılavuzunu indirmek için tıklayın.

ETKİNLİK YERİ

Boğaziçi Üniversitesi

34342 Bebek

İstanbul