Geçmiş Ulusal ve Uluslararası Konferanslar

G8 Sekizinci Ulusal Geosentetikler Konferansı

16-17 Mayıs 2019 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi, İbrahim Bodur Oditoryumu’nda gerçekleştirilmiştir.

G7 Yedinci Ulusal Geosentetikler Konferansı

11 – 12 Mayıs 2017 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi, Natuk Birkan Bina’sında gerçekleştirilmiştir.

EUROGOE6 6th EUROPEAN GEOSYNTHETICS CONGRESS

Türkiye Geosentetikler Derneği organizasyonu ile 25 – 28 Eylül 2016 tarihinde Ljubljana Slovenya’da gerçekleştirilmiştir.

G6 Altıncı Ulusal Geosentetikler Konferansı

29 – 30 Mayıs 2014 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi, Albert Long Hall’da gerçekleştirilmiştir.

G5 Beşinci Ulusal Geosentetikler Konferansı

24 – 25 Mayıs 2012 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir.

G4 Dördüncü Ulusal Geosentetikler Konferansı

10 – 11 Haziran 2010 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir.

G3 Üçüncü Ulusal Geosentetikler Konferansı

13 – 14 Kasım 2008 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi, Garanti Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir.

G2 İkinci Ulusal Geosentetikler Konferansı

16 – 17 Kasım 2006 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi, Natuk Birkan Binası’nda gerçekleştirilmiştir. Konferans’ta sunulan bildiriler ile çağrılı konuşmacıların sunumları ekli dosyada yeralmaktadır/

G1 Birinci Ulusal Geosentetikler Konferansı

21 – 22 Ekim 2004 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi, Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleştirilmiştir.